Liška Jan
e-mail: info@restgast.cz
Tel.: +420 608 029 755
IČ: 734 01 625
DIČ: 7810251889

Zdenek Řáda
Tel.: +420 776 626 810
Marketing


Poradenství v gastronomii a projekty

anglická verze anglická verze německá verze

úvodní stránka » analýza kritických bodů

Analýza kritických bodů

Co jsou kritické body HACCP?

Kritické body – Hazard Analysis and Critical Control Points slouží k identifikaci a předcházení nebezpečím spojených s provozem gastronomických zařízení. Jde především o zamezení poškození zdraví strávníků, ale i personálu. Hlavním cílem analýzy kritických bodů je identifikovat možná nebezpečí a účinně jim předcházet pomocí systému kontrol procesu skladování, výroby a veškerého zacházení se surovinami a hotovými pokrmy.

Zajímavost o HACCP

Systém kritických bodů HACCP byl vyvinut v Americe. Měl původně sloužit k zajištění bezpečnosti a kvality potravin a surovin pro kosmonauty při expedicích NASA do vesmíru.

Proč zavádět kritické body?

Kromě hrozby postihu ze strany Krajské hygienické stanice, vyvstávají další rizika v nespokojenosti až ohrožení zákazníků. Vzhledem k tomu, že pošramocená pověst se napravuje jen stěží, je lepší problémům předcházet. Je několik důvodů, proč byste měli mít zajištěn systém kritických bodů:

 • od vstupu ČR do EU je zavedení kritických bodů povinné pro každé zařízení společného stravování
 • při zjištění nedodržení tohoto nařízení zahájí Krajská hygienická stanice správní řízení, většinou následuje pokuta
 • snížení rizika nespokojenosti zákazníků
 • optimalizace postupů při zpracování surovin, výrobě pokrmů apod.
 • odborné proškolení a poučení personálu o gastronomických postupech

Chcete zpracovat analýzu kritických bodů pro svou provozovnu za super cenu od 3.990 Kč včetně proškolení personálu? Kontaktujte nás!

Co vše analýza kritických bodů HACCP od RestGast obsahuje?

RestGast vám problematiku HACCP vysvětlí a odborně poradí, jak tento systém zavést a dále jej spravovat a kontroly evidovat. Analyzujeme, zpracujeme a zavedeme systém kritických bodů HACCP. Proškolíme personál, vysvětlíme proč je tento systém důležitý a jak si vše usnadnit tak, aby se zaměstnanci dále věnovali svým pracovním povinnostem.

 • provedení analýzy kritických bodů
 • nalezení kritických bodů
 • stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod
 • určení způsobu sledování hodnot a znaků
 • stanovení nápravných opatření při překroční kritických mezí
 • stanovení ověřovacích postupů
 • zavedení evidence a dokumentace postupů a záznamů
 • odborné proškolení zaměstnanců

Máte-li zájem o zpracování kritických bodů pro váš provoz, kontaktujte nás.

 

© RestGast | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign Karlovy Vary

© RestGast | mapa webu | © Webdesign: 2M STUDIO s. r. o. webdesign | Webhosting: Český hosting | mail | adm